Έντυπο ανακοίνωσης παραβίασης


Το ConverterBear.net είναι ένας ιστότοπος μετατροπής βίντεο σε mp3 και το ConverterBear δεν φιλοξενεί αρχεία μουσικής / βίντεο. Όλα τα αρχεία mp3 μετατρέπονται γενικά από βίντεο στο YouTube. Εάν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων μιας μουσικής που μπορεί να μετατραπεί σε mp3 από το ConverterBear και εάν θέλετε το ConverterBear να αποτρέψει τη μετατροπή και τη λήψη της μουσικής που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, στείλτε μας μια ερώτηση, μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας. Θα εμποδίσουμε τη μετατροπή των αποδεκτών βίντεο στον ιστότοπό μας σε περίπου 1-2 εργάσιμες ημέρες.

enter this code