Inbreukformulier


ConverterBear.net is een site voor het converteren van video naar mp3 en ConverterBear host geen muziek- / videobestanden. Alle mp3-bestanden worden over het algemeen geconverteerd van youtube-video's. Als u de rechthebbende bent van een muziek die door ConverterBear naar mp3 kan worden geconverteerd, en als u wilt dat ConverterBear voorkomt dat de auteursrechtelijk beschermde muziek wordt geconverteerd en gedownload, stuur ons dan een aanvraag inclusief de benodigde informatie over het eigendomsbewijs. We zorgen ervoor dat de geaccepteerde video's binnen ongeveer 1-2 werkdagen niet op onze site worden geconverteerd.

enter this code